Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 432 ori
Site-ul a fost vizitat de 1491983 persoane
Site-ul este folosit de 24 persoane
Site-ul a fost accesat de 63331 ori.

Vize de intrare în Republica Moldova

Lista străinilor scutiți de obligativitatea deținerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

I. Cetăţenii statelor care au dreptul de a intra in RM pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, în decursul a 6 luni:

 1. Republica Austria
 2. Regatul Belgiei
 3. Republica Bulgaria
 4. Republica Cipru
 5. Republica Croația
 6. Regatul Danemarcei
 7. Republica Estonia
 8. Republica Finlanda
 9. Republica Franceză
 10. Republica Federală Germania
 11. Republica Elenă
 12. Irlanda
 13. Republica Italiană
 14. Republica Letonia
 15. Republica Lituania
 16. Marele Ducat de Luxemburg
 17. Republica Malta
 18. Republica Polonă
 19. Republica Portugheză
 20. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
 21. Republica Cehă
 22. România
 23. Republica Slovacă
 24. Republica Slovenia
 25. Regatul Spaniei
 26. Regatul Suediei
 27. Regatul Ţărilor de Jos
 28. Ungaria
 29. Principatul Andorra
 30. Republica Armenia
 31. Republica Azerbaidjan
 1. Uniunea Australiană
 2. Uniunea Bahamas
 3. Barbados
 4. Republica Belarus
 5. Canada
 6. Republica Chile
 7. Republica Coreea
 8. Georgia
 9. Republica Ecuador
 10. Confederaţia Elveţiană
 11. Sfîntul Scaun
 12. Islanda
 13. Statul Israel
 14. Japonia
 15. Republica Kazahstan
 16. Republica Kîrgîzstan
 17. Malaysia
 18. Principatul Liechtenstein
 19. Principatul Monaco
 20. Regatul Norvegiei
 21. Noua Zeelandă
 22. Federaţia Rusă
 23. Republica San Marino
 24. Republica Seychelles
 25. Republica Singapore
 26. Statele Unite ale Americii
 27. Republica Tadjikistan
 28. Republica Turcia
 29. Ucraina
 30. Republica Uzbekistan
 31. RAS Hong Kong a RP Chineze
 32. RAS Macao a RP Chineze

II. Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetățeni ai următoarelor state, nu au nevoie de viză pentru a intra în RM pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, în decursul a 6 luni:

 1. Republica Albania
 2. Muntenegru
 3. Bosnia şi Herţegovina
 4. Republica Peru
 5. Republica Federativă a Braziliei
 6. Republica Serbia
 7. Republica Coreea
 8. Republica Turcia
 9. Macedonia
 10. Republica Socialistă Vietnam
 11. Statul Qatar

III. Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetățeni ai următoarelor state, nu au nevoie de viză pentru a intra în RM pentru o perioadă de pînă la 30 de zile:

 1. Republica Populară Chineză
 2. Republica Islamică Iran
 3. Turkmenistan

IV.Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, nu au nevoie de vize pentru a intra în şi ieşi din Republica Moldova.

V. Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, reprezentanţii mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova, care deţin legitimaţii de acreditare eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au dreptul de intra şi de a ieşi fără viză pe întreaga perioadă de valabilitate a cartelei de acreditare.

VI.Nu au nevoie de vize pentru a intra in Republica Moldova, cetatenii Turkmenistanului care se incadreaza in urmatoarele categorii de persoane:

De asemenea, în baza Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, străinii care domiciliază legal în Republica Moldova şi care părăsesc temporar teritoriul ei au dreptul de a reintra în ţară, fără viză de intrare-ieşire, pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.