Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 743 ori
Site-ul a fost vizitat de 1517988 persoane
Site-ul este folosit de 13 persoane
Site-ul a fost accesat de 118947 ori.

Titluri de Călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

Eliberarea titlului de călătorie poate fi solicitata de către persoana interesată personal sau prin intermediul serviciilor poştale. În ambele cazuri urmează a fi prezentate:

În cazul solicitării perfectării titlului de călătorie şi pentru copiii minori, se vor include aplicaţii separate pentru fiecare copil, completate de către unul din părinţi.

În cazul utilizării serviciilor poştale plicul urmează a fi transmis către Ambasadă la următoarea adresă: Consular Section, Embassy of Moldova, 2101 S street NW, Washington DC, 20008, USA. Se vor utiliza plicuri pentru documente, cu tracking number, în ambele direcţii.

Notă: Termenul de procesare a solicitării este de 5 zile lucrătoare. Ambasada nu poartă răspundere pentru pierderile sau reţinerile cauzate de către compania poştală ! Eliberarea în regim urgent a documentului este posibilă doar la solicitarea personală a acestuia.

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Luând în consideraţie timpul necesar serviciilor poştale pentru livrarea in ambele direcţii a documentelor, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu aproximativ o lună înainte de plecarea în Republica Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

Restricţii în utilizarea Titlului de călătorie:

Regulile zonei Schengen permit efectuarea escalei doar printr-un singur stat membru al acestei zone. Tranzitarea aeroportuară a unui al doilea stat Schengen necesită viză de tranzit. Contactaţi misiunile diplomatice ale tuturor statelor pe care urmează să le tranzitaţi, pentru verificarea procedurii de aplicare la viză de tranzit.