Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 61 ori
Site-ul a fost vizitat de 1455435 persoane
Site-ul este folosit de 16 persoane
Site-ul a fost accesat de 30251 ori.

Stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate

Cererea pentru stabilirea domiciliul în străinătate/emigrarea autorizată se depune personal la sediul misiunii.
Actele necesare:

IMPORTANT:

Documentele menționate se prezintă în original.

În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile menționate, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

Termen: Cererea privind autorizarea emigrării se examinează în termen de până la 3 luni de către Agenția Servicii Publice, din momentul recepționării acesteia de la misiunea diplomatică.

Solicitantul care nu deţine paşaport, poate depune cererea pentru eliberarea acestuia, concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.