Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 167 ori
Site-ul a fost vizitat de 1440131 persoane
Site-ul este folosit de 94 persoane
Site-ul a fost accesat de 4904 ori.

Eliberarea pașapoartelor

Eliberarea paşapoartelor minori:

TAXE CONSULARE

Taxa consulară. Taxă consulară se achită prin prezentarea unui money order plătibil Ambasadei Republicii Moldova în SUA (pay to: Embassy of Moldova). Nu sunt acceptate bani cash, carduri bancare sau check-uri personale.

TERMENE

Pentru faptul că cererea de eliberarea a paşportului este procesată de către autorităţile naţionale, doar după recepţionarea acesteia în Chişinău, paşapoartele sunt recepţionate de către Ambasadă în termen de maxim 2,5 sau 4 luni (în funcţie de taxa consulară achitată, - eliberarea paşaportului la 5 zile sau 30 de zile* - termen atribuit autorităţii din Chişinău privind eliberarea actului).

RIDICARE PAŞAPOARTE

Paşapoartele şi buletinelor de identitate se ridică personal la sediul Ambasadei. Totuşi, acestea pot fi expediate printr-un plic preplătit USPS - priority mail (cu tracking number) dacă solicitantul prezintă plicul în ziua depunerii cererii. În aceasta situaţie, solicitantul va expedia recipisa de înmânare a paşaportului, în adresa Ambasadei, dupa recepţionarea paşaportului.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE PREZENTARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎN PROCESUL DE OBŢINERE A UNUI PAŞAPORT

ATENŢIE: vor fi acceptate doar actele de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti eliberate de către autorităţile R. Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, şi doar după obţinerea certificatului moldovenesc veţi putea solicita un paşaport.

Actele emise pînă la 17 august 2001 nu necesită a fi transcrise darurmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat actul. Hotărârile judecătoreşti în privinţa minorilor, emise de autorităţile unui stat străin, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat hotărârea.

CAZURI URGENTE DE CĂLĂTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În situaţiile în care cetăţenii Republicii Moldova nu se încadrează în termenul de eliberare a paşaportului, dictate de urgenţe, cetăţenii Republicii Moldova pot solicita, inclusiv prin intermediul serviciilor poştale şi de curierat, a unui titlui de călătorie. Mai multe detalii pot fi accesate la: http://www.sua.mfa.md/travel-document-ro/

CAZURI SPECIALE

Pentru situaţiile care nu se regăsesc în cazurile menţionate mai sus, recomandăm să contactaţi secţia consulară la: consulat.washington@mfa.md, în vederea obţinerii unor clarificări sau asistenţei necesare.

ATENȚIE! Pentru cererea de pașaport fotografia este preluată la sediul Ambasadei. Prezentarea pozelor este necesară doar dacă se depune și o cerere pentru buletin de identitate.