Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 1191 ori
Site-ul a fost vizitat de 1464963 persoane
Site-ul este folosit de 54 persoane
Site-ul a fost accesat de 64897 ori.

Perfectarea pașapoartelor

În conformitate cu prevederile legislaţiei naționale în vigoare, reieşind din necesitatea prelevării datelor biometrice (amprentele digitale, fotografia digitală), prin intermediul Secţiei Consulare a Ambasadei RM în SUA vor fi perfectate paşapoarte biometrice, ce vor putea fi solicitate doar personal la sediul Ambasadei în Washington DC.Nu se acceptă cereri transmise prin intermediul serviciilor poştale.

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:


Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, în original următoarele documente:


Precum şi următoarele documente, după caz:

Pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, se prezintă, după caz, următoarele documente:


Următoarele documente, după caz:

Pot fi depuse concomitent cererea pentru perfectarea buletinului de identitate şi cea pentru perfectarea paşaportului.

* - ATENŢIE: vor fi acceptate doar actele de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti eliberate de către autorităţile R. Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, şi doar după obţinerea certificatului moldovenesc ve-ţi putea solicita un paşaport. Actele emise pînă la 17 august 2001 nu necesită a fi transcrise darurmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat actul. Hotărârile judecătoreşti în privinţa minorilor, emise de autorităţile unui stat străin, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat hotărârea.

La eliberarea paşaportului persoanelor pentru care preluarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi minorilor cu vârsta sub 12 ani preluarea amprentelor digitale nu este obligatorie.

Reieşind din faptul că, cererea dvs se transmite prin poştă în Republica Moldova, unde urmează a fi emis paşaportul, care ulterior este transmis către Ambasadă, termenul de obţinere a paşaportului este de 4 luni.

În speraţa faptului că deplasarea dvs în capitala americană va fi o experienţă pozitivă, Ambasada recomandă examinarea cu atenţie a listei actelor solicitate şi reiterează faptul că dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Totodată, în cazul în care prezentarea la sediul Ambasadei nu este posibilă, în scopul întoarcerii în R. Moldova, cetăţenii moldoveni, apatrizii şi cetăţenii străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, au posibilitatea de a solicita Titlu de călătorie.