Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 45 ori
Site-ul a fost vizitat de 1442780 persoane
Site-ul este folosit de 35 persoane
Site-ul a fost accesat de 9718 ori.

Acte notariale

ACŢIUNI NOTARIALE PRESTATE DE AMBASADĂ

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Pentru a beneficia de servicii notariale solicitanţii urmează să se prezinte personal la sediul Ambasadei în Washington D.C.

Legalizarea semnaturilor pe declaratii

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:


Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.