Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 210 ori
Site-ul a fost vizitat de 1457128 persoane
Site-ul este folosit de 3 persoane
Site-ul a fost accesat de 32593 ori.

Acte notariale

ACŢIUNI NOTARIALE PRESTATE DE AMBASADĂ

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Pentru a beneficia de servicii notariale solicitanţii urmează să se prezinte personal la sediul Ambasadei în Washington D.C.

Certificarea autenticitatii fotocopiilor

Pentru certificarea fotocopiilor (xerox) de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, prezentînd următoarele documente: