Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 192 ori
Site-ul a fost vizitat de 1455483 persoane
Site-ul este folosit de 59 persoane
Site-ul a fost accesat de 30299 ori.

Acte notariale

ACŢIUNI NOTARIALE PRESTATE DE AMBASADĂ

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Pentru a beneficia de servicii notariale solicitanţii urmează să se prezinte personal la sediul Ambasadei în Washington D.C.

Autentificarea Procurilor

Funcţiile notariale în străinătate le îndeplinesc misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine au dreptul, ca şi cetăţenii şi persoanele juridice din Republica Moldova, să se adreseze oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru perfectarea actelor notariale.

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană poate împuternici o altă persoană să-i reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:


Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.