Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 3703 ori
Site-ul a fost vizitat de 1460594 persoane
Site-ul este folosit de 38 persoane
Site-ul a fost accesat de 40336 ori.

Noutăţile Ambasadei

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Aureliu Ciocoi, a prezentat scrisorile de acreditare

La 8 septembrie, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Aureliu Ciocoi, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump.

În cadrul ceremoniei oficiale de acreditare, a avut loc un succint schimb de opinii cu Preşedintele Donald J. Trump privind stadiul actual al relaţiilor dintre ambele state. Astfel, liderul american a remarcat faptul că aniversarea a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii vine să confirme o relaţie durabilă şi de prietenie, bazată pe angajamentul asumat al Republicii Moldova de a construi un viitor prosper, democratic şi sigur.

Totodată, Preşedintele Trump a subliniat progresul semnificativ realizat de Republica Moldova pe calea securizării viitorului său european, în special prin semnarea în 2014 a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Şeful Casei Albe a apreciat paşii dificili, întreprinşi de Guvernul Republicii Moldova pe parcursul ultimului an, în avansarea procesului de implementare a reformelor, continuarea integrării europene, inclusiv semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional privind un nou program trianual. Preşedintele Trump a reconfirmat angajamentul ferm al Statelor Unite ale Americii în asigurarea cu succes a dezvoltării democratice continue a Republicii Moldova.

La final, dar nu în ultimul rând, Preşedintele SUA a apreciat contribuţia Republicii Moldova în operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii, în special la cea din Kosovo, semnificativă pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii în regiune.