Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 3764 ori
Site-ul a fost vizitat de 1460705 persoane
Site-ul este folosit de 83 persoane
Site-ul a fost accesat de 40453 ori.

Noutăţile Ambasadei

Relansarea înscrierii la programul ”PARE 1+1”

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii anunță relansarea înscrierii la programul ”PARE 1+1”

Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ: Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
  • intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
  • dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

Solicitanţii programului PARE trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

  • Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
  • Societate cu răspundere limitată;
  • Gospodărie Ţărănească (de fermier);
  • Cooperativa de producere;
  • Cooperativa de întreprinzător.

Mai multe detalii pot fi consultate pe pagina http://odimm.md/pare