Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 3724 ori
Site-ul a fost vizitat de 1460630 persoane
Site-ul este folosit de 75 persoane
Site-ul a fost accesat de 40374 ori.

Noutăţile Ambasadei

Oficiali ai Republicii Moldova au participat la şedinţele de primăvară ale FMI şi Grupului BM

În perioada 14-17 aprilie 2016, delegaţia Republicii Moldova reprezentată de ministrul Finanţelor al Republicii Moldova, Octavian Armaşu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Sergiu Cioclea şi consilierul guvernatorului, Marin Moloşag a participat la şedinţele de primăvară de la Washington ale FMI şi ale Grupului Băncii Mondiale. Oficialii au fost prezenţi în calitate de guvernator la Grupul Băncii Mondiale din partea Republicii Moldova, guvernator şi, respectiv, guvernator alternativ la Fondul Monetar Internaţional din partea ţării noastre.

Evenimentele în cauză au constituit o oportunitate importantă pentru discuţii de interes global între reprezentanţi ai conducerii de vîrf de la bănci centrale şi ministere ale finanţelor, ai sectorului academic şi ai celui privat, membri ai organizaţiilor societăţii civile din diferite ţări.

Discuţiile principale desfăşurate au fost centrate pe progresele activităţii FMI şi a Grupului Băncii Mondiale Agenda întrunirilor a cuprins, de asemenea, subiecte,cum ar fi perspectivele economiei mondiale, politici spre implementare, perspectivele activităţii FMI, resursele acestuia şi aspecte ce ţin de guvernare, precum şi programe de eradicare a sărăciei şi efecte ale asistenţelor financiare.

În cadrul întîlnirilor bilaterale, oficialii Republicii Moldova au purtat convorbiri cu managementul FMI şi cel al Grupului Băncii Mondiale, cu departamente responsabile pentru ţara noastră. Tematicile abordate au vizat cadrul macroeconomic, aspecte ale politicii monetare şi ale celei fiscale, sectorul financiar-bancar şi programul de reforme în derulare. De asemenea, s-a discutat despre faptul că autorităţile Republicii Moldova urmează să adreseze către FMI o invitaţie pentru o misiune în scop de negociere a unui program de cooperare.

Întrevederile cu alţi parteneri de dezvoltare – UE, Trezoreria SUA, BERD, BEI, Corporaţia Financiară Internaţională ş.a. s-au axat pe impulsionarea cooperării reciproce în diverse domenii.

Întrevederile cu alţi parteneri de dezvoltare – UE, Trezoreria SUA, BERD, BEI, Corporaţia Financiară Internaţională ş.a. s-au axat pe impulsionarea cooperării reciproce în diverse domenii.

Şedinţele de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional şi ale Băncii Mondiale reprezintă o posibilitate unică de a valorifica experienţa diverselor ţări în domeniile dezvoltării economice, stabilităţii financiare şi rezistenţei la provocările aferente, în contextul globalizării.

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Banca Naţională a Republicii Moldova