Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 2792 ori
Site-ul a fost vizitat de 1455439 persoane
Site-ul este folosit de 20 persoane
Site-ul a fost accesat de 30255 ori.

Noutăţile Ambasadei

Masa rotundă “Transformarea Europeană a Republicii Moldova: Edificarea consensului pentru reforme”


 La 17 martie a.c. a avut loc masa rotundă “Transformarea Europeană a Republicii Moldova: Edificarea consensului pentru reforme”, eveniment organizat sub auspiciul CIPE (Center for International Private Enterprise). Această prezentare a avut drept scop familiarizarea participanţilor cu evoluţiile pozitive din RM pe sectorul economiei reale, cursul de apropiere a RM de Uniunea Europeană, edificării parteneriatului strategic cu SUA şi oportunităţile existente în această evoluţie. La invitaţie au dat curs circa 30 de participanţi, reprezentând diverse domenii de activitate precum agenţii ale guvernului federal, companii, ONG-uri.
 
Prezentarea Ambasadorului Igor Munteanu s-a axat pe tendinţele recente ale politicilor de reglementare, schimbarea sistemului politic din RM şi starea economiei naţionale. De asemenea, interlocutorii au fost informaţi despre priorităţile economice ale guvernului şi voinţa autorităţilor din RM de a continua reformele structurale. În altă ordine de ideii, Ambasadorul Igor Munteanu a elucidat domeniile de interes sporit pentru RM, cum sunt: industria energetică, modernizarea infrastructurii drumurilor, agricultura ecologică, sectorul tehnologiilor informaţionale, industria vinicolă, farmaceutica, producerea resurselor alternative de energie, menţionând şi obiectivul privatizării unor importante companii de stat în timpul apropiat în RM. Bilanţul politic al anului 2010, reformele efectuate, realizările şi provocările cărora trebuie să le facă faţă Republica Moldova la fel au fost oglindite.
 
Al doilea vorbitor, dl Ceslav Ciobanu ex-ambasador al RM în SUA a prezentat situaţia din RM din perspectiva evoluţiilor economice şi a relaţiilor RM cu partenerii de dezvoltare, evaluând o parte din efectele crizei financiare, dar şi măsurile întreprinse de guvernul RM pentru a le diminua. Domnia sa a menţionat creşterea economică de 6,9%, un efort salutabil pentru regiune. Au fost menţionate anumite proiecte de asistenţă pentru dezvoltare alocate RM de către SUA, acestea contribuind la implementarea eficientă a reformelor promovate de noua guvernare democratică de la Chişinău.
 
Prezentările au fost urmate de o serie de întrebări şi comentarii din partea auditoriului prezent, care au acoperit un spectru larg de subiecte. Este de menţionat că acest eveniment denotă o dată în plus atenţia cu care sunt şi vor fi urmărite evoluţiile din RM în capitala federală a SUA. Interesul  manifestat de participanţi confirmă caracterul condiţionat al sprijinului politic, economic şi financiar american, care depinde în mod direct de dezvoltarea unui sistem democratic în Republica Moldova.