Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 2846 ori
Site-ul a fost vizitat de 1455527 persoane
Site-ul este folosit de 29 persoane
Site-ul a fost accesat de 30343 ori.

Noutăţile Ambasadei

Participarea E.S. Ambasadorului Igor Munteanu la lucrările celui de-al V-lea simpozion anual organizat de Universitatea Johns Hopkins - Centrul de Studii Internaţionale Nitze, pe problematica combaterii traficului de fiinţe umane

La 2.11.2010, Ambasadorul Igor Munteanu a participat la lucrările celui de-al V-lea simpozion anual organizat de Universitatea Johns Hopkins - Centrul de Studii Internaţionale Nitze, pe problematica combaterii traficului de fiinţe umane (TFU). Ambasadorul I. Munteanu a prezentat o comunicare detaliată cu privire la acţiunile si rezultatele înregistrate în RM, de la formarea Guvernului RM din 2009. Simpozionul reprezintă o platformă academică cu autoritate în SUA, care monitorizează situaţia TFU la nivel global. Anul acesta, se împlinesc 10 ani de la adoptarea Actului privind protecţia victimelor traficului din 2000 – actul juridic fundamental, care reglementează combaterea şi prevenirea TFU în SUA. În intervenţia sa, Ambasadorul RM a subliniat în mod expres relevanţa politică şi morală a acţiunilor consecvente pentru eradicarea traficului de fiinţe umane, prezentând exemple clare şi convingătoare privind faptele şi angajamentele Republicii Moldova în acest domeniu. În intervenţia sa de 10 minute,

E.S. Ambasadorul Igor Munteanu a promovat ideea rezultatelor concrete înregistrate în ultimele 11 luni de către Comitetul Naţional pentru Monitorizarea şi Combaterea TFU, menţionând că pentru RM cooperarea cu organismele internaţionale şi locale în vederea combaterii şi prevenirii eficiente a traficului de persoane reprezintă o prioritate pe agenda politică a Guvernului de la Chişinău.

De asemenea, Ambasadorul I. Munteanu a adus calde aprecieri susţinerii primite de RM din partea SUA în acest domeniu, subliniind în special cooperarea susţinută a autorităţilor naţionale din RM în domeniul TFU cu Oficiul Ambasadorului CdeBaca din cadrul Departamentului de Stat, recenta vizită a căruia a oferit o nouă perspectivă asupra avansării RM pe calea onorării angajamentelor sale.