Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 69 ori
Site-ul a fost vizitat de 1455544 persoane
Site-ul este folosit de 25 persoane
Site-ul a fost accesat de 30362 ori.

Stagiu în Ambasadă (unpaid internship)

Program de stagiu în cadrul Ambasadei RM din SUA (unpaid internship)

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii oferă tinerilor originari din Republica Moldova oportunitatea efectuării unui Stagiu în cadrul Misiunii diplomatice din Washington D.C. Programul este deschis doritorilor din rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate care manifestă un interes aparte pentru domeniul relaţiilor internaţionale, integrare europeană, dreptul internaţional, afacerile consulare şi care îndeplinesc următoarele cerinţe:

Programul de stagiu se va desfăşura pe bază de voluntariat pe o perioadă neîntreruptă de 1-2 luni. Solicitările de stagiu pot fi remise pe tot parcursul anului. Ambasada nu se obligă să dea curs tuturor cererilor de practică. Orice aplicaţie pentru un stagiu de practică face subiectul unui proces de selecţie. După depunerea aplicaţiei vor fi contactaţi numai solicitanţii acceptaţi pentru efectuarea stagiului. Acceptarea candidaţilor se va face în funcţie de disponibilităţile Misiunii diplomatice.

Persoanele interesate să desfăşoare un stagiu de practică în cadrul Ambasadei vor depune o cerere adresată şefului misiunii, la care se vor anexa următoarele:

Actele solicitate pentru aprobarea stagiului de practică vor fi remise în format electronic la adresa de e-mail a Misiunii: washington@mfa.md. Solicitările care nu vor conţine toate actele solicitate, nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii selectaţi vor fi supuşi unui interviu în cadrul Ambasadei, fiind aprobaţi ulterior printr-o decizie a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Vîrsta candidaţilor interesaţi nu va depăşi 40 de ani. Aplicanţii vor fi înştiinţaţi în cel mult 2 săptămâni din momentul confirmării aplicaţiilor completate despre rezultatul concursului de selectare.