Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 65 ori
Site-ul a fost vizitat de 1440066 persoane
Site-ul este folosit de 33 persoane
Site-ul a fost accesat de 4822 ori.

Eliberarea buletinelor de identitate

Eliberarea buletinelor de identitate (minori, inclusiv eliberare primară):

(Depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate este obligatorie pentru persoanele care au împlinit sau urmează în imediată perioadă să împlinească 16 ani. Prezenta reprezentantului(-ţilor) legali ai minorului este obligatorie)

TAXE CONSULARE

Taxa consulară. Taxă consulară se achită prin prezentarea unui money order plătibil Ambasadei Republicii Moldova în SUA (pay to: Embassy of Moldova). Nu sunt acceptaţi bani cash, carduri bancare sau check-uri personale.

TERMENE

Pentru faptul că cererea de eliberarea buletinului de identitate este procesată de către autorităţile naţionale, doar după recepţionarea acesteia în Chişinău, paşapoartele sunt recepţionate de către Ambasadă în termen de maxim 2,5 sau 4 luni (în funcţie de taxa consulară achitată, - eliberarea paşaportului la 5 zile sau 30 de zile* - termen atribuit autorităţii din Chişinău privind eliberarea actului).

RIDICARE BULETINE DE IDENTITATE

Buletinele de identitate se ridică personal la sediul Ambasadei. Totuşi, acestea pot fi expediate cu un plic preplătit USPS - priority mail (cu tracking number) dacă solicitantul prezintă plicul în ziua depunerii cererii. În aceasta situaţie, solicitantul va expedia recipisa de înmânare a paşaportului, în adresa Ambasadei, dupa recepţionarea buletinului de identitate.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE PREZENTARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎN PROCESUL DE OBŢINERE A UNUI BULETIN DE IDENTITATE

ATENŢIE: vor fi acceptate doar actele de stare civilă şi hotărârile judecătoreşti eliberate de către autorităţile R. Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autorităţile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, şi doar după obţinerea certificatului moldovenesc veţi putea solicita un buletin de identitate.

Actele emise pînă la 17 august 2001 nu necesită a fi transcrise darurmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat actul. Hotărârile judecătoreşti în privinţa minorilor, emise de autorităţile unui stat străin, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat hotărârea.

CAZURI SPECIALE

Pentru situaţiile care nu se regăsesc în cazurile menţionate mai sus, recomandăm să contactaţi secţia consulară la: consulat.washington@mfa.md, în vederea obţinerii unor clarificări sau asistenţei necesare.