Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 938 ori
Site-ul a fost vizitat de 1523238 persoane
Site-ul este folosit de 56 persoane
Site-ul a fost accesat de 130539 ori.

Perfectarea buletinelor de identitate

Buletinul de identitate al cetăţeanului R. Moldova poate fi solicitat doar PERSONAL la sediul Ambasadei.

Pentru eliberarea buletinului solicitantul prezintă, în original, următoarele documente:

Reieşind din faptul că, cererea dvs se transmite prin poştă în Republica Moldova, unde urmează a fi emis buletinul de identitate, care ulterior este transmis către Ambasadă, termenul de obţinere a acestuia este de 4 luni.

* ATENŢIE! VOR FI ACCEPTATE DOAR ACTELE DE STARE CIVILĂ ŞI HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI ELIBERATE DE CĂTRE AUTORITĂŢILE REPUBLICII MOLDOVA. TOATE ACTELE DE STARE CIVILĂ ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE UNUI STAT STRĂIN DUPĂ 17 AUGUST 2001 URMEAZĂ A FI TRANSCRISE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ALE REPUBLICII MOLDOVA, IAR ACTELE EMISE PÎNĂ LA 17 AUGUST 2001 URMEAZĂ A FI PREZENTATE CU TRADUCERE AUTENTIFICATĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI LEGALIZATE: CU APOSTILĂ - PENTRU SUA SAU LEGALIZATE LA DEPARTAMENTUL AFACERILOR EXTERNE AL CANADEI ÎN OTTAWA - PENTRU CANADA, CU ACHITAREA UNEI TAXE CONSULARE CORESPUNZĂTOARE LA AMBASADĂ - PENTRU SUPRALEGALIZAREA ŞTAMPILEI CANADIENE. HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI ÎN PRIVINŢA MINORILOR, EMISE DE AUTORITĂŢILE UNUI STAT STRĂIN, VOR FI TRADUSE ŞI LEGALIZATE CONFORM ORDINII INDICATE MAI SUS.