Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 134 ori
Site-ul a fost vizitat de 1442920 persoane
Site-ul este folosit de 25 persoane
Site-ul a fost accesat de 9873 ori.

Taxe consulare

Toate serviciile consulare urmează a fi achitate prin intermediul unui Money Order emis pe numele Ambasadei (Embassy of Moldova).

Taxele consulare percepute de către Secţia Consulară a Ambasadei RM în SUA pentru trimestrul I al anului 2019.

Nr. Serviciul consular Taxa consulară în USD
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 23
2 Tip B - viză de tranzit 46
3 Tip C - viză de scurtă şedere 68
4 Tip D - viză de lungă şedere 91
II. Taxe eliberare pașapoarte, buletine de identitate și titluri de călătorie
  a) Eliberarea pașaportului 151 -2,5 luni
118 –3,5 luni
  b) Eliberarea pașaportului pentru copiii cu vârsta sub 7 ani 133 – 2,5 luni
109 – 3,5 luni
  c) Eliberarea pașaportului pentru copiii de vârsta de la 7 ani la 12 ani 133 – 2,5 luni
107 – 3,5 luni
  d) Eliberarea buletinului de identitate (BI) - (expirat) 78 - 2,5 luni
64 – 3,5 luni
  e) Eliberarea buletinului de identitate (BI) - (pierdut) 89 - 2,5 luni
63 – 3,5 luni
  f) Eliberarea buletinul de identitate provizoriu 60- 2,5 luni
  g) Pașaport mortuar Gratuit
2 Stabilirea domiciliul în străinătate (emigrare autorizată) 195
3 Titlul de călătorie 30
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova 18
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 363
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 18
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 64
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 18
6 Eliberarea certificatului cu privire la cetăţenie 64
IV. Acțiuni consulare în materia stării civile
1 Înregistrarea căsătoriei 73
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 301
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 73
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 187
5 Transcrierea actului de stare civilă 44
6 Schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului 44
V. Acte notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

41
75
2 Autentificarea testamentului 41
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 121
4 Legalizarea semnăturilor de pe documente (declaraţie) 18
5 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 3 (pentru
o pagină)
6 Legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 18 (pentru
o pagină)
7 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
 
30
18
24
8 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 18
9 Asigurarea probelor 64
10 Alte acte notariale 64
VI. Legalizarea consulară
  Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
 
41
75
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 55
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte (permis de conducere) 44

Servicii scutite de taxă consulară

Taxa consulară nu se încasează: