Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 582 ori
Site-ul a fost vizitat de 1459787 persoane
Site-ul este folosit de 9 persoane
Site-ul a fost accesat de 59202 ori.

Taxe consulare

Secţia Consulară a Ambasadei RM în SUA informează că, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, taxele consulare sunt stabilite în Euro. Totodată, în cazul în care Euro nu este valuta ţării de reşedinţă, taxa percepută în valuta ţării respective se calculează la începutul fiecărui trimestru, conform cursului mediu al trimestrului precedent existent în statul de reşedinţă faţă de Euro, stabilit de banca centrală a acestui stat.

Toate serviciile consulare urmează a fi achitate prin intermediul unui Money Order emis pe numele Ambasadei (Embassy of Moldova).

Taxele consulare percepute de către Secţia Consulară a Ambasadei RM în SUA pentru trimestrul III al anului 2018.

Nr. Serviciul Tariful în USD
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 31
2 Tip B - viză de tranzit 55
3 Tip C - viză de scurtă şedere 79
4 Tip D - viză de lungă şedere 102
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
  a) Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova.
*Termenul de 5 zile sau 30 zile se referă doar la perioada în care autoritatea competentă de la Chișinău va elibera documentul, după ce va primi în original cererea și documentele prezentate prin intermediul Ambasadei
155 – 5 zile*
122 – 30 zile*
  b) Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, pentru copiii de vârsta sub 7 ani. 137 – 5 zile*
111 – 30 zile*
  c) Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, pentru copiii de vârsta de la 7 ani la 12 ani. 137 – 5 zile*
111 – 30 zile*
  d) Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este imposibilă provizoriu 137 – 5 zile*
111 – 30 zile*
  e) Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este imposibilă permanent 137 – 5 zile*
111 – 30 zile*
  În caz de pierdere a pașaportului se achită suplimentar taxa de stat 20 lei 1
2 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv 204
3 Eliberarea titlului de călătorie 31
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 19
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 379
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 19
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 67
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 19
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 67
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 77
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 315
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 77
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 196
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 45
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 45
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

43
79
2 Autentificarea testamentului 43
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 126
4 Legalizarea semnăturilor de pe documente (declaraţie) 19
5 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 3 (pentru
o pagină)
6 Legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 18 (pentru
o pagină)
7 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
 
31
19
25
8 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 19
9 Asigurarea probelor 67
10 Alte acte notariale 67
VI. Legalizarea consulară
  Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
 
43
79
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 57
2 a) Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte (permis de conducere) 47
 


b) Perfectarea şi eliberarea unui alt document – Buletin de identitate (BI)
*Termenul de 5 zile sau 30 zile se referă doar la perioada în care autoritatea competentă de la Chișinău va elibera documentul, după ce va primi în original cererea și documentele prezentate prin intermediul Ambasadei
81 – 5 zile*
92 - în caz de pierdere a BI

6630 zile*
66 - în caz de pierdere a BI

Servicii scutite de taxă consulară

Taxa consulară nu se încasează: