Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 54 ori
Site-ul a fost vizitat de 1440171 persoane
Site-ul este folosit de 41 persoane
Site-ul a fost accesat de 4973 ori.

Acte de stare civilă

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ EMISE DE AUTORITĂȚILE STATELOR UNITE ALE AMERICII/MEXIC

A.INFORMAȚII GENERALE

Acte întocmite de către autoritățile competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Astfel, actele de stare civilă emise de către autorităţile unui stat străin,după 17 august 2001 urmează a fi legalizate şi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, imediat după emiterea acestora, în scopul obţinerii certificatelor de stare civilă moldoveneşti.

În acest scop, actele de stare civilă necesită a fi traduse notarial în limba română şi ulterior legalizate (sunt necesare două legalizări separate, una pentru actul de stare civilă şi una pentru traducerea notarială a actului) cu Apostilă la Secretarul de Stat din Statul în care a fost emis.

Cetăţenii Republicii Moldova au obligația să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă. Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în străinătate, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

B.ACTE NECESARE

1.Transcrierea actului de naștere (copil minor).

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor părintelui cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie;

Transcrierea certificatelor de naştere este scutită de taxa consulară (GRATUIT);

IMPORTANT!: În situația în care actul de naștere eliberat de autoritatea străină, supus transcrierii, la rubrica mamei figurează cu numele anterior căsătoriei (maiden name), urmare aprobării transcrierii, va fi necesară formularea unei cereri adiționale de rectificare (se poate descărca aici: F-11). În acest caz, termenul de procesare va fi extins cu aproximativ 1,5 luni.

2. Transcrierea actului de căsătorie

IMPORTANT!: Certificatele de căsătorie eliberate de unele state, precum Las Vegas, Texas, Georgia, care nu conțin decât numele soților pot fi transcrise doar dacă pe lângă actele menționate, adițional se prezintă ”application form” legalizată cu apostilă și traducerea acesteia, la fel legalizată cu apostilă. Acest document, ca regulă generală, este eliberat de oficiul la care a fost depusă cererea de închiere a căsătoriei.

La fel, dacă certificatul de căsătorie nu conține rubrica ”nume după căsătorie”, soțul al cărui nume a fost schimbat urmare încheirii căsătoriei, va anexa adițional o declarație, pe proprie răspundere, prin care indică numele ce va fi purtat după căsătorie.

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor soțului - cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie.

3.Transcrierea certificatelor de divorţ/deciziilor judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei

Actele se prezintă în original, cu excepția actelor fostului sot - cetățean străin, care pot fi prezentate doar în copie;

C. TERMENE

Termen – 2,5 – 3 luni din momentul depunerii cererii sau recepționării acesteia de către Secția consulară.

D. MODUL DE DEPUNERE ALE CERERILOR ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE

Cererile se depun personal (în acest caz este necesară obținerea unei programări online la: https://programariambasadarminsua.setmore.com/) sau se transmit prin poştă în adresa Ambasadei la adresa: 2101 S Street NW, Washington DC 20008, utilizând plicuri plătite ce conţin tracking number, în ambele direcţii. În cazul în care este necesară returnarea actelor de identitate/călătorie, în termen de o săptămână, este necesar să atașati un plic preplătit adiţional cu adresa de retur. Secția consulară nu acceptă plicurile Fedex.

Pentru întrebări adiționale și neclarități contactați Secția consulară la: consulat.washington@mfa.gov.md