Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 170 ori
Site-ul a fost vizitat de 1457153 persoane
Site-ul este folosit de 26 persoane
Site-ul a fost accesat de 32618 ori.

Cetăţenie

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal şi obişnuit în SUA (cu aprobarea emigrării autorizate în SUA), pot depune cererea de renunțare la cetăţenia Republicii Moldova la Ambasada Republicii Moldova în SUA. În acest sens, aceştia urmează să depună personal la Ambasadă următoarele acte:


Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copiii lor.

În cazul renunţării la cetăţenie împreună cu copii minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani) suplimentar la documentele sus-menţionate se anexează:


Actele de stare civilă (certificate de naştere/căsătorie/divorţ), eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise (a se consulta rubrica Acte de stare civilă )

Documentele perfectate în alte limbi decât română sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

*Notă: Toate acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse în limba română şi apostilate la secretarul de stat din statul respectiv.

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 1 an de zile.