Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 124 ori
Site-ul a fost vizitat de 1450784 persoane
Site-ul este folosit de 39 persoane
Site-ul a fost accesat de 32169 ori.

Cetăţenie

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, pot renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. În acest sens, aceştia urmează să depună personal la Ambasadă următoarele acte:


Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copiii lor.

În cazul renunţării la cetăţenie împreună cu copii minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani) suplimentar la documentele sus-menţionate se anexează:


Actele de stare civilă (certificate de naştere/căsătorie/divorţ), eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise (a se consulta rubrica Acte de stare civilă )

Documentele perfectate în alte limbi decât română sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

*Notă: Toate acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse în limba română şi apostilate la secretarul de stat din statul respectiv.

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 1 an de zile.

Ambasada nu poartă răspundere pentru pierderile sau reţinerile cauzate de către compania poştală !