Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 147 ori
Site-ul a fost vizitat de 1457659 persoane
Site-ul este folosit de 19 persoane
Site-ul a fost accesat de 35750 ori.

Cetăţenie

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova


Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova și au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobîndi cetăţenia Republicii Moldova. Pentru aceasta e nevoie să depună personal la Ambasada următoarele acte:


În cazul necesităţii confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces, hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 6 luni.

Ambasada nu poartă răspundere pentru pierderile sau reţinerile cauzate de către compania poştală !