Ambasada Republicii Moldova
în Statele Unite ale Americii
Washington Chisinau
Pagina a fost vizitată de 159 ori
Site-ul a fost vizitat de 1455488 persoane
Site-ul este folosit de 59 persoane
Site-ul a fost accesat de 30304 ori.

Cetăţenie

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Persoanele domiciliate peste hotare, care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova sau ai căror părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoanele care au fost deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii acestora pot solicita dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

În acest sens, solicitantul urmează să depună la Ambasadă,personal sau prin intermediul unui mandantar, următoarele acte:

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al acestora.

*Notă: Toate acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse în limba română şi apostilatela secretarul de stat din statul respectiv.

Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 6 luni.